2
3
  • 34

    Condotel Stella 360

    Phường Ngân Thuận, huyện Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

THS.KTS NGUYỄN TRUNG DŨNG

Thành viên hội đồng quản trị

KTS. TRẦN QUANG HUY

Giám đốc điều hành

KTS. TRẦN VŨ LÂM

Chủ tịch hội đồng quản trị